PuntFermat

by sopadepedres
See Code Download Embed
Ens serveix per trobar el punt de fermat de 3 punts.
Llença punts aleatoris, calcula la suma de distàncies del punt als 3 vèrtexs i pinta el punt d'un color en funció de la distància.
De cada punt en guarda la suma de distàncies, en busca el mínim, i al final pinta les línies que uneixen el punt amb el valor mínim de la suma de distàncies amb els 3 vèrtexs.
El resultat més curiós, és que si acostes un vèrtex de manera que l'angle que forma amb els altres dos vèrtexs és superior a 120º, pinta el recorregut mínm.
Pots moure els 3 vèrtexs i anar provant diferents configuracions.
Podeu veure més explicacions a 
http://ja.cat/mambo2d3d

Versió millorada d'4rn4u:
https://snap.berkeley.edu/project?username=4rn4u&projectname=PuntFermat%20alternativa

Created July 25, 2023

Last updated August 15, 2023

Published July 25, 2023