ProjectEuler4_Palindrom

by sopadepedres
See Code Download Embed
Un número palíndrom és un nombre que es llegeix igual si és d'esquerra a dreta o al revés. El palíndrom més gran fet amb el producte de dos nombres de dos dígits és el 9009=91x99.
Troba el palíndrom més gran fet pel producte de 2 nombres de 3 dígits.

Created April 16, 2021

Last updated June 3, 2021

Published May 27, 2021