NombresAmics

(remixed from NombresAmics, by sopadepedres) by creamat
See Code Download Embed
Dos nombres són amics si la suma dels divisors d’un d’ells té com a resultat l’altre, i viceversa.
Per exemple, 220 i 284 són amics perquè: 
1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284
1+2+4+71+142=220
Aquest projecte és dins dels materials que trobareu a http://ja.cat/matsnap

Created June 18, 2021

Last updated June 18, 2021

Published June 18, 2021