FractalRecursiu_Triangle

(remixed from FractalRecursiu_Triangle, by sopadepedres) by creamat
See Code Download Embed
Construim un fractal de forma recursiva. Començarem amb el triangle de Sierpinsky. El mètode seria el següent:
1) Construïm un triangle equilàter
2) Calculem els punts mitjos de cada costat
3) Els ajuntem amb línies rectes
4) En traiem el triangle que queda al mig
5)  Repetim el procés en cada un dels 3 triangles des del punt 2

D'aquesta manera començarem amb un triangle, després del primer pas n'obtindrem 3 de nous, pel segon pas, n'obtindrem 3 per cada triangle obtingut a l'anterior pas, per tant, obtindrem 9 triangles. I anem repetint el procés de forma successiva de manera que a cada pas obtenim el mateix número de triangles que hem obtingut en el pas anterior multiplicat per 3. La successió de nombre triangles que anem creant a cada pas seria 3n

Aquest projecte és dins dels materials que trobareu a http://ja.cat/matsnap

Created May 5, 2021

Last updated June 18, 2021

Published May 5, 2021