FelicTrist

(remixed from FelicTrist, by sopadepedres) by creamat
See Code Download Embed
Explorar els nombres feliços ens pot servir per practicar els quadrats dels nombres del 0 al 9. Per saber si un nombre és feliç o trist hem de fer els següents càlculs de forma iterativa.
*Calcular els quadrats de cada xifra del nombre i sumar-los. Obtenim un nombre nou.
* Tornem a fer el mateix càlcul amb el resultat.
* Continuem fent el mateix amb cada resultat nou.
Hi ha dues possibilitats:
*Que arribem a 1 i la sèrie es torni infinitament repetida (1, 1, 1…). El nombre de sortida i tots el que trobem pel camí seran feliços.
* Que entrem en un bucle format per vuit nombres: 4-16-37-58-89-145-42-20-4
Aquest projecte és dins dels materials que trobareu a http://ja.cat/matsnap

Created June 18, 2021

Last updated June 18, 2021

Published June 18, 2021