Collatz

(remixed from Collatz, by sopadepedres) by creamat
See Code Download Embed
 L'any 1937 el matemàtic alemany Lothar Collatz es va posar a jugar amb nombres amb les següents regles:
* Tria un nombre natural qualsevol per començar
* Si és parell divideix-lo per dos
* Si és senar multiplica’l per tres i suma-li u
* Continua aplicant les dues regles anteriors als resultats que vas obtenint.
* Si arribes a 1 ja has acabat.
Aquest projecte és dins dels materials que trobareu a http://ja.cat/matsnap

Created June 18, 2021

Last updated June 18, 2021

Published June 18, 2021