AlgoritmeEuclidesMCMMCD

(remixed from CalculMCMMCD, by sopadepedres) by creamat
See Code Download Embed
En aquest apartat calcularem el MCD i el MCM utilitzant l'algorisme d'Euclides.
La quantitat de càlculs per trobar-los és molt menor si es fa amb aquest algorisme si ho comparem amb els algorismes presentats anteriorment. Els dos algorismes anteriors calculen el MCD i el MCM a partir de la definició literal. En canvi, l'algorisme d'Euclides, de més de 2000 anys, aprofita el residu d'anar dividint parelles de nombres i d'aquesta manera estalvia càlculs. 
Aquest projecte és dins dels materials que trobareu a http://ja.cat/matsnap

Created May 11, 2021

Last updated June 18, 2021

Published May 11, 2021