Kaprekar gràfic

by raulf
See Code Download Embed
En aquesta simulació s'aplica l'algoritme de Kaprekar per als nombres del 1 al 9999.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Constant_de_Kaprekar 6 

Tots els de 4 dígits acaben en un 6174, els de 3 dígits en 495. Si permetem que tots els dígits siguin iguals, llavors acaben en zero.

Aquesta convergència la fa en menys de 7 iteracions. Per a cada nombre s'ha pintat del color segons el nombre d'iteracions.

Created June 2, 2021

Last updated February 6, 2024

Published June 2, 2021