caixa de música

by jorditobias
See Code Download Embed
Cal que facis sonar la roda de rock and roll que deriba del blues. En aquest cas està en tonalitat de do major i utilitzant l'escala pentatònica major. Cada nota té el valor d'una negra (un temps). Cada compàs te 4 temps.

Durant els primers 4 compassos cal prémer la tecla "1" (primer grau de la tonalitat de do major). LLavors sense que es perdi el fil de la roda cal prémer la tecla "4" (durant 2 compassos del 4t grau de la tonalitat).

A continuació venen els dos compassos de la cadènça del blues (grau 5 i grau 4) i cal prémer labtecla "c"..

Finalment 2 compassos més del primer grau prement la tecla "1".

Created March 27, 2022

Last updated March 27, 2022

Published March 27, 2022