SimularDuesMonedes

(remixed from Simular dues monedes, by 4rn4u) by creamat
See Code Download Embed
L’activitat més senzilla de probabilitat és la de dues opcions equiprobables. I ens anirà bé per començar a entrar en matèria.
Necessitem un objecte amb dos vestits (cara i creu) i programar de manera que en surti un o l’altre a l’atzar. 
Es crea l'efecte de que es llança una moneda dues vegades, estampant i desplaçant el mateix objecte. 
Aquest projecte és dins dels materials que trobareu a http://ja.cat/matsnap

Created May 26, 2021

Last updated June 18, 2021

Published May 26, 2021