PE_Multiples3o5

by creamat
See Code Download Embed
ProjectEuler1
Si llistem tots els números naturals més petits de 10 que són múltiples de 3 o 5, són els següents: 3,5,6 i 9. La suma d'aquests múltiples és 23.
Troba la suma de tots els múltiples de 3 o 5 menors que 1000.
Aquest projecte és dins dels materials que trobareu a http://ja.cat/matsnap

Created June 18, 2021

Last updated June 18, 2021

Published June 18, 2021