FractalsIterats

by creamat
See Code Download Embed
Continuació del projecte FractalsIterats_Triangle que calcula el Fractal del Triangle de Sierpinsky a partir del Joc del Caos.
Es repeteix exactament el mateix procés per un pentàgon, un hexàgon, … fins que trobem la manera en que es va repetint i podem construir l’algorisme per qualsevol nombre de costats que tingui el polígon. Per això, ens caldrà preguntar al principi del programa de quants costats volem que sigui el polígon a partir del qual volem construir el fractal. 
Aquest projecte és dins dels materials que trobareu a http://ja.cat/matsnap

Created February 14, 2021

Last updated June 18, 2021

Published May 5, 2021