ProjectEuler2_FibonacciSuma

by sopadepedres
See Code Download Embed
Cada terme de la successió de Fibonacci es calcula amb la suma dels dos anteriors. Si comencem com a dos primers l'1 i el 2, els primers 10 termes són:
1,2,3,5,8,3,21,34,55,89, ...
Si ara considerem els termes de la successió de Fibonacci més petits que 4 milions, troba la suma dels termes parells.

Created April 15, 2021

Last updated May 27, 2021

Published May 27, 2021