un-altre-sant-jordi

by gamificat
See Code Download Embed
Aquest projecte el vaig posar d'exemple per reflexionar sobre rols i diversitat a una escola de primària. Celebra Sant Jordi altrament! 

Més info a:   https://gamifi.cat/blog/2017-04-21_altre_stjordi/

Created May 7, 2017

Last updated April 10, 2022

Published March 23, 2019