trencajocs-maslow

by gamificat
See Code Download Embed
TrencaJocs Maslow!
Entra al projecte i segueix les instruccions per encaixar els blocs i programar el joc. 

Aquest joc tracta d'un Nino que té per missió anar aconseguint necessitats humanes. 

Més TrencaJocs a: https://gamifi.cat/projectes/trencajocs

Creat inicialment amb Scratch al 2015. 

Created April 11, 2022

Last updated March 2, 2023

Shared April 11, 2022