trencajocs-flappy

by gamificat
See Code Download Embed
TrencaJocs Flappy!
Entra al projecte i segueix les instruccions per encaixar els blocs i programar el joc. 

Joc tipus Flappy. Aquest joc tracta d'un ocell que atravessa tubs. 

Més TrencaJocs a: https://gamifi.cat/projectes/trencajocsCreated April 11, 2022

Last updated April 20, 2022

Shared April 20, 2022