trencajocs-bruixeta

by gamificat
See Code Download Embed
TrencaJocs Bruixeta!
Entra al projecte i segueix les instruccions per encaixar els blocs i programar el joc. 

Aquest joc tracta d'una bruixeta que recull cors i esquiva dracs. Mou la bruixeta amb les fletxes del teclat. 

Més TrencaJocs a: https://gamifi.cat/projectes/trencajocs

Joc original: Programamos http://programamos.es/creando-un-videojuego-paso-a-paso-con-scratch-desde-cero/

Imatges:

Cor i estrella: http://kenney.nl/assets/platformer-pack-redux

Sons:

Drac: https://www.freesound.org/people/bspiller5/sounds/157616/ww.freesound.org/people/Timbre/sounds/221683/

Error: https://freesound.org/people/Autistic%20Lucario/sounds/142608/

Created April 11, 2022

Last updated April 20, 2022

Shared April 11, 2022