snap-bloc-binari-decimal

by gamificat
See Code Download Embed
Converteix números de decimal a binari, i a la inversa! 

Més info a: https://gamifi.cat/blog/2022-04-11_blocs_binari_decimal 

Created June 8, 2018

Last updated April 11, 2022

Published September 5, 2019