maslow-piramido

by gamificat
See Code Download Embed
Instruccions: mou el Nino amb el punter del ratolí i recull les necessitats humanes. 

Si toques les barres o surts de la piràmide, tornes al punt d'inici. 

Programa aquest projecte amb l'activitat TrencaJocs:
https://gamifi.cat/projectes/trencajocs

Creat inicialment amb Scratch al 2015. 

Created April 3, 2022

Last updated April 20, 2022

Published April 20, 2022