joc-prog-11-flappy

by gamificat
See Code Download Embed
Instruccions: clica la tecla espai per mantenir l'ocell volant. Si toques els tubs, perds. Per cada tub atravessat es dóna un punt.

Programa aquest projecte amb l'activitat TrencaJocs:
https://gamifi.cat/projectes/trencajocs

Projecte original de Programamos: https://programamos.es/programa-tu-flappy-bird-con-scratch-en-menos-de-15-minutos/

Created February 14, 2017

Last updated April 20, 2022

Published April 20, 2022