Consum energètic mundial

(remixed from Consum energètic mundial, by bromagosa) by ateneu
See Code Download Embed
Consum energètic muldial al llarg dels anys. Poseu el ratolí damunt d'un país per veure el seu consum en milers de bilions d'UTBs (Unitats Tèrmiques Britàniques)
Mil bilions d'UTBs equivalen a 45 milions de tones de carbó, o 1 bilió de peus cúbics de gas natural, o 170 milions de barrils de cru. (1 UTB = 1054 J) 

World energy consumption through the years. Hover over a country to see its consumption in quadrillion BTUs.
A quadrillion BTU equals 45 million tons of coal, or 1 trillion cubic feet of natural gas, or 170 million barrels of crude oil.

Created February 18, 2020

Last updated February 11, 2021

Shared February 18, 2020