Snap!Cards

by gamificat

Created April 23, 2019

Last updated April 10, 2022

Shared April 23, 2019

Published April 28, 2019

Aquí una col·lecció de fitxes per aprendre a programar amb Snap! 

Snap!Cards imprimibles i modificables a: https://gamifi.cat/projectes/snapcat/